Python String Kullanımı

0 0
Okuma Süresi:4 Dakika, 27 Saniye
Python

String ifadeler bir dizidir. (sequence) Diziler belli alt parçacıkların bir araya gelmesi ile oluşur. Örneğin; ‘e’,’n’,’e’,’s’ karakterlerinin bir araya gelmesi ile karakter dizisi olan string meydana gelir. Stringler python’da ilkel olmayan veri tipi olarak geçmektedir.

variable = "Hello WORLD"
variable = 'Hello WORLD'
variable = """Hello WORLD"""
variable = "Ahmet's car"

String İndeksleme

String’ler de listeler gibi indekslerden oluşur. String veri tipinde indeksleme 0’dan başlar. Köşeli parantez [] içerisine string karakterlerinden kaçıncı sıradakine ulaşmak istiyorsanız 1 eksiğini yazarak ulaşabilirsiniz. Eğer köşeli parantezler içerisine -1 yazarsanız son karakteri elde etmiş olursunuz. Bu durumda bize Python’ın sondan indekslemeye destek verdiğini gösterir. (-1, -2, -3, …)

variable = "Hello WORLD"
print(variable[0]) # variable değişkeninin 1. karakterine erişiriz. 
print(variable[1])

print(variable[-1]) # -1 ile son string elemanına ulaşabiliyoruz.
print(variable[-2]) # -2 ile sondan 2. string elemanına ulaşabiliyoruz.

"""
Çıktı:
H
e
D
L
"""

String Slice (Dilimlemek, Parçalamak)

Bir karakter dizisinde tek bir karaktere değil de birden fazla karaktere erişmek istediğimizde slice yöntemini kullanırız. Bu yöntem aşağıdaki formülüzasyon ile açıklanabilir.

[başlangıç indisi : bitiş indisi : karakter atlama değeri]

text = "I like Python3"
# 2. indisten 4. indise kadar alır.
print(text[2:4])
# tüm indisleri alır.
print(text[:])
# 0. indisten 4. indise kadar alır.
print(text[:4])
# 4. indisten sonuncu indise kadar alır.
print(text[4:])
# 2. indisten son indise kadar alır.
print(text[2:-1])
# 2. indisten 8. indise kadar ikişer ikişer atlayarak alır.
print(text[2:8:2])
# String'i ters çevirir.
print(text[::-1])

"""
Çıktı:
li
I like Python3
I li
ke Python3
like Python
lk 
3nohtyP ekil I
"""

String’de Değişebilirlik (Mutability)

String veri tipinin her bir indeks karakteri değiştirilemiyor. Değişebilirlik özelliği yoktur. Ekleme özelliği de yoktur ancak birleşme (concate) özelliği vardır. Bir indeks değerini değiştirmek istediğimizde slice yöntemi ile kalan karakter aralığı alınır ve yeni bir karakter ile alınan karakter aralığı birleştirilir. (concatenation) Aynı zamanda birleşme özelliğini kullanarak string veri tipine yeni bir karakter veya karakter dizisi de ekleyebiliriz. String’lerde birleştirme + operatörü ile gerçekleştirilir.

#greeting = "Hello, world!"
#greeting[0] = 'J'            # ERROR!
#print(greeting)

# Mutability (Değişebilirlik)
greeting = "Hello, world!"
newGreeting = 'J' + greeting[1:]
print(newGreeting)
print(greeting) 

# Adding (Ekleme)
text = "hello"
text = text + " world"
print(text)

"""
Çıktı:
Jello, world!
Hello, world!
hello world
"""

String Metotları

Count()

Bir karakter dizisinin içinde belirtilen karakterden veya karakterlerden kaç adet olduğunu int veri tipi olarak geriye döndürür.

content = "I believe you can learn python."
print(content.count("o"))
print(content.count("ov"))

"""
Çıktı:
2
0
"""

Find()

Aranan değerin kaçıncı indisten itibaren başladığını int veri tipi olarak geriye döndürür. Eğer aranan değer bulunamazsa geriye -1 döndürür. Arayacağınız değeri belli indis aralıklarında da arayabilirsiniz.

content = "I believe you can learn python."
print(content.find("you"))
# 20. ve 25. indisler arasında "you" karakterlerini arar.
print(content.find("you",20,25)) 

"""
Çıktı:
10
-1
"""

Len()

Stringin toplam karakter sayısını verir. Geriye int değer döndürür.

content = "I believe you can learn python."
print(len(content))

"""
Çıktı:
31
"""

Split()

String’i belli bir karaktere göre bölmemize yardımcı olur. Liste geriye döndürür.

content = "I believe | you can learn python."
print(content.split("|"))

"""
Çıktı:
['I believe ', ' you can learn python.']
"""

Join()

Verilen bir listeyi birleştirerek string’e çevirir. Verilen listenin içindeki değerler string veri tipinde olmalıdır. Birleştirme sırasında aralara karakter koyabiliyoruz. Geriye karakter dizisi döndürür.

content = ["I believe", "you can learn python."]
print("".join(content))
print(",".join(content))

"""
Çıktı:
I believeyou can learn python.
I believe,you can learn python.
"""

Strip()

Başta veya sondaki boşluk ve yeni satır (‘\n’) karakterini siler. Geriye karakter dizisi döndürür. Eğer baştan sondan silmek istediğiniz bir karakter varsa onu parametre olarak yollamalısınız.

content = "     can learn python.    \n"
x = content.strip()
print("I believe you " + x)
print("I believe you".strip("I "))

"""
Çıktı:
I believe you can learn python.
believe you
"""

Replace()

Verilen iki değeri birbiriyle yer değiştirir. Geriye karakter dizisi döndürür.

content = "I believe you can learn python."
print(content.replace("believe","trust"))

"""
Çıktı:
I trust you can learn python.
"""

Index()

İçerisine girilen karakterin indis numarasını verir. Geriye int değer döndürür. Eğer aradığınız karakterlerden birden fazla varsa ilk tespit ettiği indisi döndürür. Eğer aradığınız karakter yoksa hata basar.

content = "I believe you can learn python."
print(content.index("e"))

"""
Çıktı:
3
"""

Lower()

Tüm karakterleri küçük harfe çevirir. Geriye karakter dizisi döndürür.

content = "I believe you can learn python."
print(content.lower())

"""
Çıktı:
i believe you can learn python.
"""

Upper()

Tüm karakterleri büyük harfe çevirir. Geriye karakter dizisi döndürür.

content = "I believe you can learn python."
print(content.upper())

"""
Çıktı:
I BELIEVE YOU CAN LEARN PYTHON.
"""

Title()

Her kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir. Geriye karakter dizisi döndürür.

content = "I believe you can learn python."
print(content.title())

"""
Çıktı:
I Believe You Can Learn Python.
"""

Capitalize()

Sadece ilk kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir. Geriye karakter dizisi döndürür.

content = "i believe you can learn python."
print(content.capitalize())

"""
Çıktı:
I believe you can learn python.
"""

Isalpha()

Tüm karakterler alfabetik mi sorusuna boolean türünde cevap döndürür.

content = "i believe you can learn python"
print(content.isalpha())

"""
Çıktı:
true
"""

Isdigit

Tüm karakterler rakam mı sorusuna boolean türünde cevap döndürür.

content = "123465"
print(content.isdigit())

"""
Çıktı:
true
"""
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Enes Sönmez

Lise eğitimimi Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Bilgisayar programcılığı ve veri tabanı bölümü üzerine liseyi bitirdim. 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandım. Hala eğitim hayatımı burada sürdürmekteyim. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, görüntü işleme ve veri bilimi üzerine çalışmaktayım. Ek olarak Deep Learning Türkiye ve KTÜ Yapay Zeka Topluluğu üyesiyim.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir