Python Değişkenler ve İlkel Veri Tipleri

0 0
Okuma Süresi:5 Dakika, 0 Saniye
Python Değişkenler
Python Değişkenler

Değişkenler

Python’da konsola ya da bir python dosyasına 50 gibi bir değer girip çalıştırdığınızda programın çalıştığını göreceksiniz. Ancak bu değeri daha sonra kullanabilmek için bir saklama alanına ihtiyaç duyacaksınız. İşte burada bize yardımcı olacak kelime değişkenler. Sistem, değer – değişken eşlemesi yapar ve programda değişkeni çağırdığınız zaman bu eşleşme sayesinde ihtiyacınız olan değer size getirilir. Python da değişkenler, diğer dillerde olduğu gibi veri tipini yazıp daha sonra değişken ismi yazarak tanımlanmıyor. Direk değişken ismi tanımlayıp herhangi bir değere eşitliyoruz. Python yorumlayıcısı (interpreter) veri tipini algılıyor. Aşağıdaki kod bloğunda birkaç python değişken tanımlama örneği verilmiştir.

x = 10   # x => Değişken ismi  10 => Değişken değeri
y = -5
sehir = "istanbul"
ulke = "turkiye"
z = 10.5

Değişken İsimlendirme Kuralları

Değişken isimlendirmesi yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç kural bulunmaktadır. Gelin birlikte bakalım:

 • Sayı ile başlayamaz.
 • Boşluk ve özel karakterler(?,!,],&,…) içeremez.
 • Programlama diline ait anahtar kelimelerden (keyword) oluşamaz.
 • Küçük harfle başlanarak isimlendirme yapılması tavsiye edilir.

İlkel (Primetive) Veri Tipleri

Öncelikle veri tipi nedir onu açıklayayım. Veri tipi, tanımlayabileceğimiz değerleri sayısal, kavramsal, boyutsal özelliklerine göre sınıflandırdıkları yapılardır.

İlkel veri tipleri sabit uzunluklu veri tipleridir. Yani içerisine girilebilecek veriler sınırlıdır. Bu veri tiplerinin bellekte kapladıkları alan sabittir. Genelde değişken isimlerine veri tiplerinin alabileceği değerleri eşitliyoruz. Kimi ilkel veri tipiyken kimide biraz daha gelişmiş olarak adlandırdığımız koleksiyon (collection) veri tipleridir. Biz bu başlığın altında ilkel veri tiplerini inceleyeceğiz.

 • Char : String veri tipinin tek bir karakteridir. Yan yana gelerek string dizilerini oluştururlar. Char, python da tanımlanamaz.
 • Integer : Tam sayıların tanımlanabileceği veri tipidir.
 • Long: Uzun tam sayıların tanımlanabileceği veri tipidir.
 • Float : Ondalıklı sayıların tanımlanabileceği veri tipidir.
 • Bool : True ve False adında iki değer alabilen bir veri tipidir.

Not : Değişkenlerin hangi veri tipine ait olduğunu ‘type‘ fonksiyonu ile anlayabiliriz.

Not : “print” fonksiyonu ile ekrana değer basabiliriz.

flower = "gonca" # Char'lardan oluşan String veri tipi
number = 155   # Integer veri tipi
weight = 85.5  # Float veri tipi
sure = True   # Bool veri itpi
print(type(flower))
print(type(number))
print(type(weight))
print(type(sure))

Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki gibi gözükür:

<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>

Not : Python dilinde yorum satırı oluşturabilmek için # işaretini kullanırız.

Boolean Veri Tipi

Boolean veri tipi makine diline doğru gittikçe karşılaşma olasılığınızın azalacağı bir veri tipidir. C – C++ gibi dillerde böyle bir veri tipi yoktur. Bu gibi dillerde fonksiyon ya da enum yapısı ile programcılar tarafından oluşturulur. Neyse ki bu özel veri tipi python dilinde tanımlı olarak geliyor. True (Doğru) ya da False (Yanlış) değer alan bir veri tipidir. Genelde bool değer tanımlamayız, bool değer döndüren yapılar tanımlarız. Bu yapıları karşılaştırma (comparison) operatörleri ile gerçekleştiririz. Karşılaştırma operatörlerine buradan ulaşabilirsiniz.

print(type(True))
a = True
print(a)
b = 1 < 3 # Küçük mü karşılaştırma operatörü
print(b)

Kodun Çıktısı:
<class 'bool'>
True
True

Complex Veri Tipi

Matematikten de bildiğimiz karmaşık sayılardır. Gerçek ve sanal olmak üzere iki kısmı olan sayılardır. Python da complex adında bu yapıya özgü bir veri tipi tanımlanmıştır. Örnek.: 1 + 3j

 • real : karmaşık sayının reel kısmını almamızı sağlar.
 • image : karmaşık sayının sanal kısmını almamızı sağlar.
a = 1 +3j
b = 4 + 3j
print(a)
print(type(a))
c = a + b
print(c)
print(c.real,c.imag)

"""Kodun Çıktısı:
(1+3j)
<class 'complex'>
(5+6j)
5.0 6.0"""

Veri Tipi Dönüşümleri

Python dilinde bir veri tipini diğer bir veri tipine dönüştürmek mümkündür. Örneğin: string -> int, int -> string, float -> int, vb.

 • str() : String veri türüne uygun değerleri string’e çevirir.
 • int() : Integer veri türüne uygun değerleri integer’a çevirir.
 • float() : Float veri türüne uygun değerleri float’a çevirir.
 • bool() : Bool veri türüne uygun değerleri bool’a çevirir.
 • long() : Long veri türüne uygun değerleri long’a çevirir.

Int – Float Dönüşümü, Int – String Dönüşümü ve Int – Bool Dönüşümü

number = 55
coman = 15.9
isSure = False

# Int to Float
int_to_float = float(number)
print(int_to_float)
print(type(int_to_float))

# Int to String
int_to_string = str(number)
print(int_to_string)
print(type(int_to_string))

# Int to Bool
int_to_bool = bool(1) # 1 ve üst değerler True değer verir, 0 False değer verir.
print(int_to_bool)
print(type(int_to_bool))

Kod çıktısı :

55.0
<class 'float'>
55
<class 'str'>
True
<class 'bool'>

Float – Int Döünüşümü, Float – String Dönüşümü ve Float – Bool Dönüşümü

# Float to Int
float_to_int = int(coman)
print(float_to_int)
print(type(float_to_int))

# Float to String
float_to_string = str(coman)
print(float_to_string)
print(type(float_to_string))

# Float to Bool
int_to_bool = bool(0.0) # 1.0 ve üst değerler True değer verir, 0.0 False değer verir.
print(int_to_bool)
print(type(int_to_bool))

Kod Çıktısı :

15
<class 'int'>
15.9
<class 'str'>
False
<class 'bool'>

String – Int Dönüşümü, String – Float Dönüşümü ve String – Bool Dönüşümü

# String to Int
string_to_int = int("45")
print(string_to_int)
print(type(string_to_int))

# String to Float
string_to_float = float("45.8")
print(string_to_float)
print(type(string_to_float))

# String to Bool
string_to_bool = bool("") # Veri yoksa False, veri varsa True
print(string_to_bool)
print(type(string_to_bool))

Kod Çıktısı :

45
<class 'int'>
45.8
<class 'float'>
False
<class 'bool'>

Bool – Int Dönüşümü, Bool – Float Dönüşümü ve Bool – String Dönüşümü

# Bool to Int
bool_to_int = int(False) # False = 0 | True = 1
print(bool_to_int)
print(type(bool_to_int))

# Bool to Float
bool_to_float = float(True) # False = 0.0 | True = 1.0
print(bool_to_float)
print(type(bool_to_float))

# Bool to String
bool_to_string = str(True)
print(bool_to_string)
print(type(bool_to_string))

Kod Çıktısı :

0
<class 'int'>
1.0
<class 'float'>
True
<class 'str'>

Expressions ve Statements

Değişkenler, değerler, operator işlemleri, fonksiyon çağrımları vb. bunlar expression’dır. Atama operatörü, if, while, else gibi kavramlar ise statements’dır. Expression syntax ifadesini oluşturuken, statements ise işlevsel değişikliklere sebebiyet verir.

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Bilgi her zaman paylaşılmalıdır.

Kaynakça:

University of Michigan – Python3 Programming Course

Superknowa Courses

Python – Wikipedia

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Enes Sönmez

Lise eğitimimi Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Bilgisayar programcılığı ve veri tabanı bölümü üzerine liseyi bitirdim. 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandım. Hala eğitim hayatımı burada sürdürmekteyim. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, görüntü işleme ve veri bilimi üzerine çalışmaktayım. Ek olarak Deep Learning Türkiye ve KTÜ Yapay Zeka Topluluğu üyesiyim.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir